Clean water solutions
– Protected for life

I over et halvt århundre har vi i Brimer gjort det til vårt oppdrag å beskytte og styrke livsviktig infrastruktur for private og offentlige virksomheter.

Clean water solutions, protected for life

Brimer er et teknologiselskap med hovedaktivitet knytt til tjenester, utstyr og entrepriser rettet mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utvikler og leverer effektive løsninger til markedene våre i tett samarbeid med kundene der bærekraft, lang levetid og livsløpsløsninger står sentralt.

Clean water solutions
– protected for life

I over et halvt århundre har vi i Brimer gjort det til vårt oppdrag å beskytte og styrke livsviktig infrastruktur for private og offentlige virksomheter.

Forretningsområder

Vann & avløp

Våre entrepriser til høydebasseng, vannrensing og slambehandling bidrar til å beskytte kritisk infrastruktur og rent vann. Vi har lang erfaring med å levere VA-anlegg for kommunalteknisk sektor og til bedrifter, på land og til skipsindustrien.

Fiskebearbeiding & industri

Med svært lang levetid og lave levetidskostnader på tanker, pumper, sjøvannsinntak og annet utstyr er vi en viktig leverandør for fiskebearbeiding og annen landbasert prosessindustri.

Landbasert oppdrett

I Brimer leverer vi kar og tilhørende utstyr til landbasert oppdrett fra smolt til matfisk. Bærekraft er kjernen i alt vi gjør, og sammen med kundene finner vi varige løsninger som er trygge og lønnsomme. Vi sikrer morgendagens samfunn gjennom å være med på å utvikle fremtidens næring.

Subsea-strukturer

Vi beskytter over og under vann. I over 30 år har vi levert subsea-strukturer i kompositt til hele verden. Korrosjonsfrie løsninger som lever lenge, gir varig trygghet for deg som kunde.

Design og andre produkter

Sammen med kunde finner vi løsninger som varer. Vi arbeider på mange ulike forretningsområder, deriblant fyrlykter og maritim sektor, og bruker vår kompetanse, patenter og materialer til å løse morgendagens utfordringer.

Clean water solutions, protected for life

Brimer er et teknologiselskap med hovedaktivitet knytt til tjenester, utstyr og entrepriser rettet mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utvikler og leverer effektive løsninger til markedene våre i tett samarbeid med kundene der bærekraft, lang levetid og livsløpsløsninger står sentralt.

Bærekraft er kjernen i alt vi gjør

I Brimer verner vi om liv, både over og under vann. For oss er bærekraft mer enn rapporter og krav. Våre løsninger sikrer rent vann, trygge mennesker og et mer bærekraftig næringsliv. Det er en sentral del av vår forretningsidé: We are Protectors.

Se hva vi snakker om

Publisert

Compocean søker etter Ingeniør strukturberegninger (FEA)

Publisert

Utbygging av ny produksjonshall i Liepaja, Latvia

Forrige uke markerte vi en milepæl i Brimers historie!

Publisert

Mer vanlig med delte høydebassenger

Norske kommuner velger stadig oftere å bygge doble høydebassenger, og flere vil trolig dele opp ytterligere. Både av hensyn til sikkerhet, vedlikehold og drift er det fordeler med å ikke ha alt vannet lagret på ett sted. Byggemessig kan store bassenger også være utfordrende.

Publisert

Brimer med stor leveranse til Artec Aqua AS

Publisert

Brimer og Mekon sikrer varig trygghet av ensilasje for Nova Sea

Publisert
March 22, 2024

Brimer inngår kontrakt på åtte slepebåter til Maritim Partner

Brimer, et selskap i Entec-konsernet, er glad for å kunngjøre at vi har inngått avtale med Maritim Partner for leveranse av åtte slepebåtertil Nexans sitt nybygg under bygging på Ulstein Verft. Denne avtalen understrekerden den gjensidige nytten av samarbeidet vi har hatt over mange år mellom Brimer og Maritim Partner.

Publisert
February 15, 2024

Framover for ett sterkere Brimer

Brimer står fra nå av samlet som én merkevare, som inspirerer, utvikler og beskytter morgendagens samfunn med komposittløsninger.

Publisert
January 31, 2024

Brimer med knallstart på 2024

Året begynte med fire store kontrakter for Brimer. Nå blir det solide Brimer-tanker i Skotland, Danmark og England i tillegg til Norge.

Publisert
December 12, 2023

Banebrytende nullutslippsprosjekt i Lofoten

Verdens første nullutslippsprodusent av marine proteiner valgte Brimer. Nylig kunne Lofoten Biomarine AS på Værøy ta i bruk 12 tanker med samlet volum på over 30 000 kubikkmeter. Brimer er med på å sikre bærekraftig vekst i fiskeriindustrien.

Clean water solutions, protected for life

Brimer er et teknologiselskap med hovedaktivitet knytt til tjenester, utstyr og entrepriser rettet mot det kommunaltekniske markedet, landbasert oppdrett, og fiskebearbeiding og industri. Vi utvikler og leverer effektive løsninger til markedene våre i tett samarbeid med kundene der bærekraft, lang levetid og livsløpsløsninger står sentralt.