Home
/
Personvern

Personvern

Dette er Brimers redegjørelse om aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I VÅRE TJENESTEOMRÅDER

Som revisor er vi å betrakte som behandlingsansvarlig. Behandling av personopplysninger i forbindelse med Brimers revisjonstjenester er hjemlet i personopplysningsloven GDPR Artikkel 6, jf. kapittel fem i revisorloven.

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN OG BEHANDLER

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger på nettsiden:

  • Kundeaktivitet: Lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her.

Personopplysningene samles inn i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

LEVERING AV TJENESTE/AVTALEINNGÅELSE

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

ANALYSE, FORRETNINGSUTVIKLING OG FORBEDRING AV TJENESTER

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

TILPASSET BRUKEROPPLEVELSE

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

SYSTEMOVERVÅKING, FEILRETTING MM.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på post@brimer.no.

RETT TIL INNSYN I EGNE OPPLYSNINGER

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

RETT TIL KORRIGERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

RETTEN TIL SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

BEGRENSNING AV BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

PROTESTERE MOT EN BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

DATAPORTABILITET

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på e-postadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

DU KAN KLAGE PÅ VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Navn Navnesen
Tittel