Hjem
/
Om oss

Vi beskytter og bevarer

Våre løsninger sikrer rent vann, trygge mennesker og et mer bærekraftig næringsliv. Det er en sentral del av vår forretningsidé: We are Protectors.

The Protectors

Rent vann – kilden til liv og velferd. I Brimer har vi i mer enn et halvt århundre gjort det til vårt oppdrag å beskytte og styrke livsviktig infrastruktur for privat næringsliv og offentlig sektor.

Vår forpliktelse for uovertruffen kvalitet gir varig trygghet, sikkerhet og bærekraftig vekst for samfunnet vårt. Sammen forbedrer og verner vi om liv som skapes og leves over og under vann.

Bærekraft er kjernen i alt vi gjør

Som del av ENTEC group tar vi alltid utgangspunkt i teknologi og bærekraft. Våre produkter har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Vi er The Protectors: Vi beskytter kundenes verdier, enten de er over eller under vann. Vårt arbeid er å sørge for at kundens verdier er Protected for Life, enten det er rent vann, god mat eller kritisk infrastruktur.

Løsninger som bevarer – og varer

Vi er en av Europas ledende produsenter av korrosjonsfrie løsninger i komposittmaterialer, GRP. I dette materialet som bevarer – og varer – skaper vi både tanker, høydebasseng, oppdrettsskar, beskyttelsesstrukturer, karosserideler, fyrlykter, båtskrog, komposittseil og løser nye utfordringer med materialet.

Våre Protectors er med hele veien fra design og styrkeberegning via produksjon, transport, montering, til ferdigstilling av komplette produkter ute hos deg som kunde. Vi leverer også entrepriser til det kommunaltekniske markedet både til høydebasseng, vannbehandling og avløpsbehandling.

Strategisk plassert

Brimer har fabrikker på Kvamsøy, i Saldus og i Liepaja. Med egen dypvannskai er vi i en unik posisjon til å både produsere og sammenstille store komposittkonstruksjoner på våre fabrikker. Vårt hovedkontor ligger i Ulsteinvik, tett på den maritime klyngen på Sunnmøre. Vi har også kontorer i Sandvika og på Gjøvik. Til sammen har vi et sterkt og erfarent fagmiljø, som tar nye utfordringer og skaper løsninger for å beskytte, bevare og trygge verdier for kunden – og for samfunnet.

Våre verdier

Engasjert

Vi brenner for å skape gode resultater i lag, og ikke minst med kundene våre, gjennom å være tillitsvekkende, jordnære, direkte og ekte.

Lagspillere

Vi og kundene spiller hverandre gode, og vi finner de beste løsningene. Gode resultater blir skapt når alle trives i lag og drar i samme retning.

Nytenkende

I en verden der endringene skjer stadig raskere, hjelper vi kundene med å finne morgendagens løsninger på dagens problemer.

Verdiskapende

Alt vi gjør lønner seg for kunden, miljøet og samfunnet. Når vi skaper verdier sikrer vi arbeidsplasser, skatteinntekter til fellesskapet og bærekraft.

Purpose

Vi forbedrer liv med varige løsninger som beskytter rent vann og kritisk infrastruktur.

Vision

Vi inspirerer, utvikler og beskytter morgendagens samfunn, hvor som helst i verden.

Mission

Med uovertruffen kvalitet forbedrer vi livsvilkårene, og styrker land- og havbaserte næringers konkurransekraft.

For oss er bærekraft mer enn rapporter og krav

I Brimer verner vi om liv, både over og under vann. Våre løsninger sikrer rent vann, trygge mennesker og et mer bærekraftig næringsliv. Det er en sentral del av vår forretningsidé: We are Protectors.

50%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
50%
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ISO-seritifisering

Sertifisert i miljø- og kvalitetsledelse

Vi har oppnådd sertifisering for både miljø- og kvalitetsledelse etter standardene ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015.

NS 9416:2013

Trygg leverandør for landbasert oppdrett

Vi er sertifisert leverandør av hovedkomponenter for landbaserte akvakulturanlegg for fisk med kar i glassfiberarmert polyester eller armert betong.

EPD-deklarasjon

Miljødeklarasjon for våre produkter

Med utgangspunkt i en livsløpsanalyse for produktene våre har vi oppnådd EPD. Våre EPD-deklerasjoner er NEPD-5574-4763, NEPD 5573-4763 og NEPD 5572-4763.