Publisert

Brimer med stor leveranse til Artec Aqua AS

Av
Navn Navnesen

Brimer får nok en stor kontrakt og skal levere oppdrettskar, senterpotter, luftere og ozontanker til Artec Aqua. Artec Aqua AS er totalentreprenør for prosjektet til Eide Smolt AS.  Det tidligere Lerøy-anlegget ble overtatt av Eide Smolt i 2022, og nå skal nesten hele anlegget bygges om med moderne fiskekar, ny prosessteknologi og et nytt teknisk bygg.

Leveransene inneholder seks utendørs oppdrettskar, med en diameter på 12 meter og totaltvolum på 2580 m³, senterpotter, luftere og ozontanker. Brimer er landets største produsent av komposittstrukturer innenfor flere segment. Produkter til oppdrettsnæringen har vært høyt prioritert hos Brimer lenge. I de siste årene har man sett at komposittprodukter i et ikke-korrosivt materiale, som har lav vekt, er sterkt og svært modulerbart, har blitt benyttet i flere og flere prosjekter. Dette for å skape hygieniske løsninger av høy kvalitet som bidrar til at vi får løsninger som forsvarer seg økonomisk.

Illustrasjon av Artec Aqua

Eide smolt har to smoltanlegg fra tidligere og dette blir det tredje. Smolten som skal få lov å svømme i Brimerkar vet enda ikke hvor store de skal bli før de går i sjøen. «Hvilken størrelse smolten blir når vi skal ha den i sjø må vi erfare etterhvert» opplyser Hans Martin Eide fra Eide Fjordbruk. Anlegget har en tillatelse til å produsere 2 millioner smolt, men verken areal eller vanntilgang avgrenser muligheter for økt produksjon", fortsetter Eide. 

"Vi er spesielt stolte over samarbeidetmed Artec Aqua, som vi har samarbeidet med mye fra før, som ser nytten og verdien i våre innovative løsninger til landbaserte oppdrettsanlegg. Deres ekspertise og vår felles visjon om å utvikle mer varige løsninger, med fokus på fiskens velferd er helt avgjørende i en sånn prosess." sier Fredrik Ryslett, Salgssjef Landbasert Oppdrett, i Brimer.

 

Planlagt Produksjonsforløp: Prosjektet er planlagt gjennomført på 9 måneder, så det legges opp til en effektivt gjennomføring av prosjektet med tett samarbeid mellom de involverte partene. Produksjonen på vår fabrikk på Kvamsøya er allerede godt i gang, og vi er klare til å starte montering ute på anlegget i sommer.

 

Håvard Haanes, daglig leder i Brimer, takker Artec Aqua for tilliten. "Kontrakten bekrefter Brimer sin posisjon som kvalitetsleverandør av korrosjonsfrie løsninger til en bærekraftig og viktig bransje for å sikre god proteintilgang for befolkningen," sier Haanes.

Navn Navnesen
Tittel