brimer_logo.png

Vi skaper frEmtidens tanksystemer
 

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og siloer av glassfiberarmert plast. 

Siden starten i 1974, har vi utviklet tanksystemet Brimer - et fleksibelt og robust  tanksystem.

Tanker og basseng leveres til f.eks vannforsyning, vannrensing, kloakkrensing, fisk og fiskeforedling, industri, offshore og landbruk. Begrensningene er få og Brimer tanksystem kalles med rette mulighetenes tanksystem.

 

 

Blodvannstanker i glassfiber
Blodvannstanker i glassfiber
frogn_618_274.jpg
fiskemottak_lowres_618_274.png
fiskebaat_i_tank60.jpg
flyfoto.jpg
tank.jpg
tank2.jpg

VIDEOER

HER KAN DU SE VÅRE YOUTUBE FILMER

BRIMER TANKSYSTEM: - MONTERING AV HØYDEBASSENG

BRIMER TANKSYSTEM: - FISKEMOTTAK

BRIMER TANKSYSTEM: - PUMPEKUM / SJØVANNSINNTAK

NYHETER

SISTE NYTT

Brimer søker Ingeniør
02.02.17 10:31
Brimer ISO 9001:2015-sertifisert
Brimer ISO 9001:2015-sertifisert
Like før jul vart Brimer ISO-sertifisert av KIWA Teknologisk Institutt. ISO 9001:2015 er verdas mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. ISO-standarden er basert på desse 8 prinsippa: Kundefokus Leiing Medarbeidaranes engasjement Prosessorientering Systemorientering Kontinuerlig forbetring Faktabaserte slutningar Partnarskap med leverandørane ISO 9001:2015-sertifikatet stadfestar at vi i Brimer aktivt jobbar for å innfri dei høgaste krava til kundetilfredsheit og kvalitet. Fordelane ISO-sertifikatet gir er mange. I fleire og fleire samanhengar i arbeidet mot kundane våre er det eit krav at vi anten er sertifisert, eller i det minste arbeidar i henhold til ISO 9001:2015. Vi forventar no at sertifiseringa vår kan gi økt kundelojalitet og auke gjenkjøpsgrada ved å møte kundens krav og forventningar. Vidare vil ISO-sertifiseringa legge til rette for, og gjer oss i stand til å jobbe smartare og spare både tid, pengar og ressursar. Og ikkje minst forventar vi å redusere feil og auke fortenesta ved å forbetre og effektivisere prosessane våre.  Vi håper også at vi med dette, på ein enda betre måte, kan motivere og engasjere medarbeidarane med tydelege og effektive internprosessar, til glede både for vår konkurransekraft, våre tilsette og våre kundar.
01.02.17 09:01
Helge Støylen tiltrer i ny stilling
Helge Støylen tiltrer i ny stilling
Helge Støylen går inn i ei nyoppretta stilling som leiar for Kvalitet og Utvikling. Stillinga rapporterar til Dagleg leiar.

Den nye arbeidskvardagen består blant anna av å følgje opp kvaliteten i prosessane våre, HMS og å vere pådrivar for ISO 9001. Under utviklingsdelen vil Helge samarbeide med våre andre avdelingar med vekt på produkt- og produksjonsutvikling i Brimer. Læringa i avvikssystemet vil vere ein av fleire kanalar for innspel og forbetring inn mot utviklingsarbeidet vårt. Helge har over 30 års erfaring i Brimer og har arbeidd med komposittmaterial i ulike avdelaingar i alle desse åra. Dei seinare åra har Helge hatt ansvaret for Produksjon og Utvikling; utviklingsarbeidet skal han framleis jobbe med under Kvalitet og Utvikling, medan Ove Midtflø har teke over ansvaret for Prosjekt. Dette er eit viktig steg for Brimer og vår framtid.

Brimer ynskjer Helge masse lukke til!
25.01.17 09:03

BRIMER AS | N-6087 KVAMSØY | E: firmapost@brimer.no T: 70 01 55 00 - ALL RIGHTS RESERVED 2011