brimer_logo.png

Vi skaper frEmtidens tanksystemer
 

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og siloer av glassfiberarmert plast. 

Siden starten i 1974, har vi utviklet tanksystemet Brimer - et fleksibelt og robust  tanksystem.

Tanker og basseng leveres til f.eks vannforsyning, vannrensing, kloakkrensing, fisk og fiskeforedling, industri, offshore og landbruk. Begrensningene er få og Brimer tanksystem kalles med rette mulighetenes tanksystem.

 

 

Blodvannstanker i glassfiber
Blodvannstanker i glassfiber
frogn_618_274.jpg
fiskemottak_lowres_618_274.png
fiskebaat_i_tank60.jpg
flyfoto.jpg
tank.jpg
tank2.jpg

VIDEOER

HER KAN DU SE VÅRE YOUTUBE FILMER

BRIMER TANKSYSTEM: - MONTERING AV HØYDEBASSENG

BRIMER TANKSYSTEM: - FISKEMOTTAK

BRIMER TANKSYSTEM: - PUMPEKUM / SJØVANNSINNTAK

NYHETER

SISTE NYTT

Ny kontrakt med Storvatn Vassverk SA
Ny kontrakt med Storvatn Vassverk SA
Brimer har nylig inngått kontrakt med Storvatn Vassverk i Balsfjord kommune i Troms fylke. Vi skal levere et basseng til Storvatn Vassverk på 1900 m3. Bassenget er 22m i diameter og 5m høyt. Byggestarten er planlagt i løpet av høsten 2017.   Karl Einar Westerås fra Storvatn Vassverk sier: «Vi ønsket oss et Brimerbasseng med hvite og glatte innsider av glassfiber som er helt tette og lette å holde rent. Tidligere erfaringer med Brimerbasseng har vært problemfrie, med egne dyktige montører som ferdigstiller anlegget.»   Gunnar Ristesund sier avslutningsvis: Vi er veldig glade og fornøyde med å bli valgt. De er kjente med våre basseng og den kvaliteten vi leverer, og vi er stolte av å få levere til Storvatn Vassverk.
29.03.17 16:13
Brimer søker Ingeniør
02.02.17 10:31
Brimer ISO 9001:2015-sertifisert
Brimer ISO 9001:2015-sertifisert
Like før jul vart Brimer ISO-sertifisert av KIWA Teknologisk Institutt. ISO 9001:2015 er verdas mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. ISO-standarden er basert på desse 8 prinsippa: Kundefokus Leiing Medarbeidaranes engasjement Prosessorientering Systemorientering Kontinuerlig forbetring Faktabaserte slutningar Partnarskap med leverandørane ISO 9001:2015-sertifikatet stadfestar at vi i Brimer aktivt jobbar for å innfri dei høgaste krava til kundetilfredsheit og kvalitet. Fordelane ISO-sertifikatet gir er mange. I fleire og fleire samanhengar i arbeidet mot kundane våre er det eit krav at vi anten er sertifisert, eller i det minste arbeidar i henhold til ISO 9001:2015. Vi forventar no at sertifiseringa vår kan gi økt kundelojalitet og auke gjenkjøpsgrada ved å møte kundens krav og forventningar. Vidare vil ISO-sertifiseringa legge til rette for, og gjer oss i stand til å jobbe smartare og spare både tid, pengar og ressursar. Og ikkje minst forventar vi å redusere feil og auke fortenesta ved å forbetre og effektivisere prosessane våre.  Vi håper også at vi med dette, på ein enda betre måte, kan motivere og engasjere medarbeidarane med tydelege og effektive internprosessar, til glede både for vår konkurransekraft, våre tilsette og våre kundar.
01.02.17 09:01

BRIMER AS | N-6087 KVAMSØY | E: firmapost@brimer.no T: 70 01 55 00 - ALL RIGHTS RESERVED 2011