"Vi ønsket oss et Brimer-basseng med innsider av glassfiber som er enkle å holde rene"

Karl Einar Westerås, Storvatn Vassverk

Høydebasseng

Brimer vannbasseng er tette både i tak, vegger og bunn. Betongplaten blir plastlagt med et solid glassfiberlaminat, og innsiden er hvit, glatt, skjøtefri og lette å holde vedlike. Alle overflater i bassenget som er i kontakt med drikkevann, består av materialtyper som ikke avgir skadelige stoffer. Drikkevannet blir på denne måten svært godt ivaretatt.  Vi tilbyr luker, stiger, ventilhus, trappetårn og luftesystem slik at du kan operere i trygge og tørre omgivelser

Vanntanker

Våre tanksystemer er utviklet for å møte behovene til en rekke sektorer og næringer, eksempelvis til vannforsyning, vannrensing, kloakkrensing, fisk og fiskeforedling, industri og landbruk. Innsiden er godkjent for drikkevann av folkehelseinstituttet, og inneholder i likhet med alle tanker fra Brimer, gel-coat som verner mot inntrenging av vann og fuktighet. 

Vannrensing

Vi leverer filterbunner som tilpasses både nye og eldre renseanlegg. Våre komplette runde og firkantede tanker, med integrerte filterbunner og spylerenner, kan tilpasses fellingsprosesser: 1-medie-, 2-medie-, og 3-mediefiltrering. Dimensjoner etter ønsket areal/volum. Fordelen med løsninger i GRP er lang levetid, vedlikeholdsfrihet og enkel tilpasning  Basistegninger fra oss kan enkelt tilpasses av konsulent-/prosessleverandør.

Kloakkrensing

Prefabrikkerte tankanlegg med tette konstruksjoner egner seg utmerket til kloakkrensing og avløpsrensing. Våre tanksystemer er etterspurt over store deler av Europa i forbindelse med rensing av kloakk. Vi transporterer og monterer på stedet.

Slamavskillere

Slamavskillere brukes for å skille slam og partikler fra avløpsvannet, og utgjør forbehandlingsenheten til ulike typer avløpsløsninger jordrenseanlegg, biokjemiskeanlegg, våtmarksfilter og gråvannsanlegg. 

Skal du i gang med et lignende prosjekt?


La oss snakke sammen i dag!

Gunnar Ristesund
Salgssjef V/A

Se bilder av utvalgte prosjekter