Din totalleverandør fra produksjon til montering

I over 40 år har vi hatt et kontinuerlig fokus på produktutvikling og innovasjon, og vi i Brimer brenner for å utvikle gode løsninger som er tilpasset dine behov. I dag leverer vi tanksystem til en rekke sektorer og næringer, eksempelvis innen vann&avløp, oppdrett, fiskeforedling og industri. 


Brimer ble stiftet i 1974, og er i dag en erfaren leverandør av Glassfiber Armert Polyester (GAP). Siden 1981 har vi levert over 4000 elementbaserte tanker over 100 m3.


Kvalitet er like grunnleggende for oss som for våre kunder. Vi er sertifisert etter ISO-9001 og har sentral godkjenning etter TK2.

Vår kompetanse

Tankene er utviklet av ingeniører med solid kunnskap innen Glassfiber Armert Polyester (GAP). Tankene er modellert, dimensjonert og 3D-konstruert ved hjelp av FEM-analyser og Solid Works. De er basert på «NS-EN 13121. Glassfiberarmerte tanker og beholdere», og  utviklet i samarbeid med høyskoler, forskningsinstitusjoner og andre fagmiljøer.

Produktutvikling og beregning

Vår tekniske avdeling benytter ny teknologi for produktutvikling, beregning og prosjektering. Vi benytter avanserte beregningsprogram for større tankanlegg, og når vi kombinerer dette med vår ekspertise innen polymerer og komposittmaterialer, samt omfattende testing og analyser sikrer vi optimal kvalitet på våre produkt. Beregninger og tegninger av betongplater og fundament kan også leveres. 

Produksjon

Brimer har fire moderne produksjonslinjer: håndlaminering, sprøytestøping, vakuumerinjesering og stål/aluminium. Vår vakuumavdeling utfører en større del av elementproduksjonen.

Mindre tankanlegg på opptil 200m3 blir som regel montert og utrustet ved fabrikken. Stålavdelingen produserer komponenter tilpasset produktene og ferdigvarer i rustfritt, galvanisert stål og aluminium. Avdelingen produserer også støpeformer for plastproduksjonen.

Montering

Brimer tanksystemer blir bygd i element som muliggjør effektiv transport. Som regel laster vi elementene på egne biler og frakter direkte til kunden. Bilene er utrustet med kran slik vi ikke er avhengig av å leie kran på de ulike anleggene. Vi utfører komplett montering av tankanlegget eller bistår våre kunder med monteringsveiledning, utleie av forskaling og annet utstyr. 

Rådgivning

Våre prosjektledere følger prosjektet fra produksjon til montering. I hele prosjektperioden fokuserer vi på tett dialog med byggeleder for optimal fremdrift.


Vi er opptatt av å utvikle gode løsninger som er tilpasset din bedrifts behov. Ta derfor kontakt med en av våre selgere for en uforpliktende prat.