Tre Brimer tilsette fekk tildelt Norges Vel utmerking


Fredag før jul hadde Brimer sin tradisjonelle juleavslutning i Brimer sine lokaler på Kvamsøy. Denne juleavslutninga var spesiell; ikke minst for tre av Brimer sine ansatte som har vært i Brimer i monge år. Ordføreren i Sande Kommune, Dag Vågen, kom ens ærend ut til Kvamsøya denne dagen for å tildele Norges Vel sin utmerkelse for lang og tro tjeneste til tre av våre ansatte. De tre tilsatte som fikk utdelt Norges Vel var Johan Kvamme, Kåre Simonnes, og Marta Kalsnes.


Johan Kvamme (pensjonert)

Ansatt: 01.08.1986.

Johan har hatt stillinger som Produksjonsmedarbeider, Sjåfør og Montør. Johan var en allsidig kar, som kunne nyttes stort sett over alt i fabrikken, og var flere år leder/bas på avdelingen for bearbeiding/ferdigstillelse.


 Kåre Simonnes (pensjonert)

Ansatt: 01.08.1987.

Kåre har vært ansatt som Stålarbeider. Kåre har for det meste jobbet på stålavdelingen, men også han har vært svært allsidig og har derfor også vært på en god del monteringsoppdrag. Kåre var i tillegg flere år leder på stålavdelingen.


Marta Kalsnes

Ansatt: 01.01.1988.

Marta har vært ansatt som Kontormedarbeidar. I mange år har arbeidet spesielt gått ut på økonomifunksjoner som fakturering, føring av regnskapet, lønnskjøring, osv. Marta har utført oppgavene på en eksemplarisk måte, og har vært en tro tjener i alle år.