God ordreinngang til oppdrettsbransjen

Etter ferien har Brimer inngått fire nye kontrakter til oppdrettsbransjen. Salgssjef Dag Davik sier: «Det er gledelig at våre kunder går for våre produkter både når det gjelder oppdrettskar til smolt- og storsmoltproduksjon på land, kar til å produsere rogn for eksportmarkedene, og til tanker for prosessvann, syrer, og ensilasje. Samlet sett så er dette kontrakter verdt mellom 10 og 15 millioner for Brimer.»


Kontraktene er inngått med flere ulike kunder, og anleggene det er snakk om er Profunda i Barstadsvika, Sjøtroll i Fitjar, Hofseth Aqua i Tafjorden og Lerøy Midt på Jøsnøya.


«Kontraktene medfører stor aktivitet i produksjonslokalene på Kvamsøy og etterhvert omfattende monteringsaktivitet ute på anleggene», smiler Prosjektsjef Ove Midtflø.


Alt i alt er det rundt 30 tanker og kar som inngår i de ulike prosjektene. Våre produkter er som vanlig elementbaserte og til disse prosjektene snakker vi om kar og tanker på hhv. 12, 7 og 6 meter i diameter i ulike høyder. 

Vi takker for tilliten, og vi ser frem til å samarbeide med kundene Artec Aqua, Hordafor og Krüger Kaldnes på disse prosjektene

IMG_7977.JPG