Brimer sertifisert som leverandør av oppdrettskar.

God ordreinngang til oppdrettsbransjen


Fagprøver bestått i polymerkomposittfaget

Ordføreren på besøk

Delte ut Norges Vel til tre ansatte for lang og tro tjeneste